Contact

Stro als duurzaam bouwmateriaal

De huidige bouw is een grote energie- en grondstoffenverbruiker. Bouwen met geperst stro volgens het concept van Straw Blocks Systems B.V. is een van de meest interessante en groene alternatieven voor de conventionele (stro)bouw. Stro is een relatief prijsgunstige reststof met fantastische waarden t.a.v. isolatie en reductie van geluid. Het is een cradle to cradle product welke tevens hernieuwbaar is. De energiebehoefte is minimaal bij zowel de productie, de verwerking, de gebruiker, als bij eventuele sloop. Naast bovengenoemde voordelen de extra voordelen die Straw Blocks Systems B.V. u kan bieden.
• Constructie in het inwendige van de strowand, hierdoor geen noemenswaardige koudebruggen of materiaalspanningen.
• Vorm en maatvaste precisieblokken, deze blokken met messing en groef of alleen groeven zijn zoekend-centrerend wat zeer vlakke wanden oplevert.
• Weinig kiervorming, dus kans op lekken in de isolatie is nihil. Hierdoor verbruiken we minder grondstof (leem) om de wanden vlak af te werken.
• Doordat de blokken met messing en groef in elkaar grijpen krijgen we een zeer stabiele en sterke wandopbouw.
• Bij toepassing van blokken met groeven kunnen we holle ruimte in de wand creëren waardoor het eenvoudig wordt om leidingen aan te brengen.
• Door efficiënt produceren en verwerken zijn de kosten van onze arbeid laag en de kwaliteit van het eindproduct hoog.
• Kostenbesparingen van 20% t.o.v. conventionele (stro)bouw.


Gezond wonen

De dampopen structuur van het materiaal zorgt voor een ademende werking waardoor een natuurlijk en gezond binnenklimaat ontstaat. Dat komt het algehele welbevinden zeer ten goede en zorgt voor een maximaal wooncomfort.

Echte duurzaamheid met maximaal wooncomfort én flinke kostenbesparing!