Contact

Brochure 2018 online
Strowoning in BinnensteBuiten
Duurzame Huizenroute trekt belangstellenden
Uitnodiging innovatiepartnerschap kindcentra
Kijkje in slakkenhuisvormig huis

Archief

Uitnodiging innovatiepartnerschap kindcentra
Novel-T organiseerde op 3 november 2017 in samenwerking met de gemeente, schoolbesturen, Kinderopvang Hof van Twente en CNB (Climate Neutral Building) een middag waarop elf bedrijven hun innovaties presenteerden aan gebruikers, opdrachtgevers en potentiele samenwerkingspartners.

SoundEnergy en Straw Blocks Systems zijn hierbij uitgenodigd voor het innovatiepartnerschap om twee nieuwe klimaatneutrale kindcentra te realiseren, die mogelijk launching customer worden voor deze twee regionale innovaties.
De winnaars
SoundEnergy uit Enschede ontwikkelde een speciale techniek om gebouwen te koelen door middel van geluidsgolven, zˇnder elektriciteit. De koelinstallatie wordt aangedreven met heet water, dat wordt opgewekt met zonnecollectoren op het dak. Met dit systeem besparen gebruikers van grote complexen gemiddeld 30 tot 50 procent op hun energiekosten.

Straw Blocks Systems uit Gelselaar ontwikkelde een machine die legoblokken maakt van geperst stro. Deze blokken worden in prefab elementen verwerkt voor gevel, vloer, dak en binnenwanden. Het restmateriaal van graan wordt omgevormd tot een hoogwaardig bouwmateriaal met hele goede isolatiewaarden, waarmee de innovatie in twee belangrijke basisbehoeften voorziet: voedsel en comfortabele huisvesting.

De jury
De jury bestond uit Pieter van Zwanenburg (wethouder, Hof van Twente), Maurice Beijk (expert duurzaam bouwen, Unipro) en Rogier de Haan (business developer, Novel-T). Bij de beoordeling van de innovaties keek de jury naar de bijdrage aan de opgave klimaatneutraal: de mate van innovatie en de potentie voor verdere opschaling. De kwaliteit en verscheidenheid maakte het voor de jury lastig om de meest kansrijke innovatie voor het kindcentrum te selecteren.

Uiteindelijk werd SoundEnergy door de jury als meest kansrijk uitgeroepen voor toepassing bij de kindcentra. Straw Blocks Systems en Solar Energy Booster werden respectievelijk tweede en derde. De jury roemde het innovatieve karakter van SoundEnergy dat zeer goed aansloot bij de kernwaarden van de kindcentra: slim, simpel en science. Herbert Berkhout van SoundEnergy gaf aan dat het, ondanks internationale belangstelling voor dit concept, zijn droom is om de eerste toepassing in Twente te laten landen en deze twee nieuw te bouwen kindcentra geven daarvoor de unieke mogelijkheid.

Publieksprijs
Naast de jury was er ook een publieksprijs. Gebruikers van de toekomstige kindcentra en deelnemers van de drie geselecteerde consortia (bouwer, installateur en architect) kozen Straw Blocks Systems als favoriet. Zij wonnen met een punt verschil van SoundEnergy en Jeans on the Wall die gedeeld tweede werden. Omtrent het legosysteem werd er een oproep gedaan om bij Markelo en Delden tarwe in te zaaien en van de restanten stroblokken te maken voor de kindcentra.

Overige deelnemers
De andere gepitchte innovaties waren Advanced Climate System, Solar Energy Booster, Jeans on the Wall, Vison4Energy, Klimaatgroep Holland, Sch÷ck, Stoeli, Da Maestro en Wall of All.

Vervolg
Begin volgend jaar gaat de onderzoeks- en ontwikkelfase van het innovatiepartnerschap van start waarin gebruikers en de gemeente samen met een bouwteam het integrale bouwconcept gaan uitwerken. SoundEnergy en Straw Blocks Systems zijn uitgenodigd voor deelname aan deze fase om te kijken of en hoe hun innovaties haalbaar kunnen worden toegepast binnen een integraal bouwconcept dat moet leiden tot een klimaatneutraal kindcentrum. Wellicht delen ook nog andere gepitchte innovaties mee, want het enthousiasme over de verscheidenheid en de kwaliteit ervan was zeer groot.

Bron: Novelt.com


Geplaatst op: 10-11-2017